Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Per Rosenberg om utstillinger eller har du andre spørsmål?

Per Rosenberg
Haug, 2651 Østre Gausdal
Tlf.61227491
Mob.99293299

perrose@online.no
www.perrosenberg.com