Et utvalg av bilder som er blitt til gjennom de to siste år.
Trykk på lenken over Malerier 2015-2016